AD EMOZIONI 2019097

Descrizione

V8601

Clessidra 3 minuti PC col. 1-2-3-14

 

 

11x5

V8601/B

Clessidra 3 minuti PC c/scat.PVC+nastro org

 

 

 

V8602

Clessidra 10 minuti MD assortite in tre colori

 

 

17x7

V8602/B

Clessidra 10 minuti MD c/scat.PVC+nastro org

 

 

 

V8603

Clessidra 60 minuti GR assortite in tre colori

 

 

29x11

V8603/B

Clessidra 60 minuti GR c/scat.PVC+nastro org

 

 

 

SC0039

Scatola pvc c/fond

 

 

5x5x10,5

 

SC0040

Scatola pvc c/fond

 

 

8x8x18

 

SC0041

Scatola pvc c/fond

 

 

12x12x30