AD EMOZIONI2020010.jpg

Descrizione

V8601 Clessidra 3 minuti PC col. 1-2-3-14  11x5 
V8601/B Clessidra 3 minuti PC c/scat.PVC+nastro org
V8602 Clessidra 10 minuti MD assortite in tre colori  17x7 
V8602/B Clessidra 10 minuti MD c/scat.PVC+nastro org 
V8603 Clessidra 60 minuti GR assortite in tre colori 29x11 
V8603/B Clessidra 60 minuti GR c/scat.PVC+nastro org 

SC0039 Scatola pvc c/fond  5x5x10,5   
SC0040 Scatola pvc c/fond  8x8x18   
SC0041 Scatola pvc c/fond  12x12x30