de rosa 2018-026

D1531
A01W ANGELO PREGANTE BIANCO

D1532
A02W ANGELO LIBRO BIANCO

D1533
A03W ANGELO CUORE BIANCO *ESAUR

D1534
A01R ANGELO PREGANTE ROSA

D1535
A02R ANGELO LIBRO ROSA*ESAUR

D1537
A01B ANGELO PREGANTE CIELO*ESAUR

D1538
A02B ANGELO LIBRO CIELO*ESAUR


D1540
3002 Sacra Famiglia

D1541
3003 Bue (PER PRESEPE D1540)

D1542
3004 Asinello (PER PRESEPE D1540)

D1543
3005 Pecorella (PER PRESEPE D1540)